નખ ઉપર ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખ ઉપર ચાલવું

  • 1

    ધીરે ધીરે ચાલવું-કોમળતાથી ચાલવું.