નખ નખ બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખ નખ બોલવું

  • 1

    બહુ મોટેથી ગર્વભેર બોલવું.