નખ પર દહાડા ગણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખ પર દહાડા ગણવા

  • 1

    અત્યંત આતુરતાથી રાહ જોવી.