નગદમાણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નગદમાણસ

  • 1

    પહોંચેલ માણસ.