નગદમાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નગદમાલ

  • 1

    માલમલીદા જેવો તર ખોરાક; પાકો માલ.