નગદ ઘરાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નગદ ઘરાક

  • 1

    ખમતી આસામી; સધ્ધર માણસ.