નગીના વાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નગીના વાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તળાવ વચ્ચે (જડેલા નંગ પેઠે શોભતી) આવેલી વાડી કે બગીચો.