નજરનું ખોટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજરનું ખોટું

  • 1

    કુદૃષ્ટિવાળું; પાપી; અપ્રમાણિક.