નજર ચૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજર ચૂકવું

  • 1

    ધ્યાન બહાર જવું; સરતચૂક થવી.