નજર તળે રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજર તળે રાખવું

  • 1

    ધ્યાનમાં રાખવું; દેખરેખ રાખવી.