નજર બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજર બેસવી

  • 1

    ધ્યાનમાં આવવું; સમજાવું.

  • 2

    નજર લાગવી.