નજર લાગે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજર લાગે એવું

  • 1

    નજર લાગે એવું સુંદર.