નઝ્બહુવ્રીહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નઝ્બહુવ્રીહિ

પુંલિંગ

  • 1

    બહુવ્રીહિ સમાસની એક જાત. ઉદા૰ અબુદ્ધિ; અણજાણ.