નટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નટની કે નટ સ્ત્રી.

  • 2

    સૂત્રધારની સ્ત્રી.

નેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખણખોદ; બારીક તપાસ.