ગુજરાતી

માં નટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નટી1નેટી2

નટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નટની કે નટ સ્ત્રી.

  • 2

    સૂત્રધારની સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં નટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નટી1નેટી2

નેટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખણખોદ; બારીક તપાસ.