નૃત્યસમારંભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નૃત્યસમારંભ

પુંલિંગ

  • 1

    (સમૂહમાં) નૃત્યનો સમારંભ કે ઉત્સવ; 'બૉલ'.