નેત્ર ભરાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેત્ર ભરાવાં

  • 1

    આંસુ આવવાં.