ગુજરાતી

માં નતિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નતિ1નુતિ2નેતિ3

નતિ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નમસ્કાર.

 • 2

  નમવાની ક્રિયા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં નતિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નતિ1નુતિ2નેતિ3

નુતિ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વખાણ; સ્તુતિ.

 • 2

  પૂજા; વંદન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં નતિની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નતિ1નુતિ2નેતિ3

નેતિ3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એ નહિ.

 • 2

  એટલું બસ નહિ.

મૂળ

सं.