નેતિવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેતિવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    સત્ય વિષે 'નેતિ' 'નેતિ' કહેતો કે માનતો વાદ.