નદીનાળાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નદીનાળાં કરવાં

  • 1

    અપઘાતના પ્રયત્ન કરવા.