ગુજરાતી માં નફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નફસ1નફસ2

નફસ1

પુંલિંગ

 • 1

  મનની ઇચ્છા; મનોવાસના.

 • 2

  કામવાસના.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં નફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નફસ1નફસ2

નફસ2

પુંલિંગ

 • 1

  દમ, શ્વાસોચ્છ્વાસ.

 • 2

  મનની ઇચ્છા; મનોવાસના.

 • 3

  કામવાસના.