નફો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નફો લેવો

  • 1

    નફો કરવો.

  • 2

    સામો ન જાણે તેમ નફો લઈ લેવો.