નબંનાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નબંનાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કશા ધારાધોરણ કે ઢાળા વગરની નાત.