નંબર નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નંબર નાખવો

  • 1

    ક્રમાંક પ્રમાણે આવતા આંકડાની છાપ મારવી.