નંબર રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નંબર રાખવો

  • 1

    પોતાનું સ્થાન કે પદવી ટકાવી રાખવાં.