નમતી કમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમતી કમાન

  • 1

    પડતી દશા.