નમતો પહોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમતો પહોર

  • 1

    સૂર્યાસ્ત તરફ ઢળતો સમય.