નમતે ત્રાજવે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમતે ત્રાજવે બેસવું

  • 1

    ચડતી જોઈને દોસ્તી બાંધવી; ઊગતા સૂર્યને પૂજવું.