નમૂનાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમૂનાઈ

વિશેષણ

  • 1

    નમૂના તરીકેનું કે તે વિષેનું. (જેમ કે, નમૂનાઈ તપાસ='સૅમ્પલ સરવે').