નમ્યું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમ્યું આપવું

  • 1

    ઢીલું મૂકવું; ગમ ખાવી; પોતાનો આગ્રહ જતો કરવો.

  • 2

    હાર કબૂલ કરવી; તાબે થવું.