નેમ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેમ લેવો

  • 1

    નિયમ કે બાધા યા વ્રત પાળવાનું નક્કી કરવું.