ગુજરાતી

માં નયજ્ઞની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નયજ્ઞ1નૃયજ્ઞ2

નયજ્ઞ1

પુંલિંગ

  • 1

    નયને જાણનાર.

ગુજરાતી

માં નયજ્ઞની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નયજ્ઞ1નૃયજ્ઞ2

નૃયજ્ઞ2

પુંલિંગ

  • 1

    પંચયજ્ઞમાંનો એક; આતિથ્ય.