ન્યાયસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ન્યાયસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કચેરી; અદાલત.

  • 2

    'અપીલેટ-સુપ્રીમ કોર્ટ'.