ન્યાય કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ન્યાય કરવો

  • 1

    ખરું ખોટું કે યોગ્ય અયોગ્ય તપાસી આપવું.