ન્યાય ચૂકવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ન્યાય ચૂકવવો

  • 1

    ન્યાય કે ફેંસલો કરી આપવો.