ન્યાય તોળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ન્યાય તોળવો

  • 1

    ખરું ખોટું કે યોગ્યાયોગ્ય બરોબર કસી જોવું-તપાસવું.