ન્યાય માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ન્યાય માગવો

  • 1

    ન્યાય મેળવવા માગણી કરવી.

  • 2

    દાદ સંભળાવવી.