નૈયું પાકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નૈયું પાકવું

  • 1

    નહિયું; નખને લગતી ચામડીનો ભાગ.