ગુજરાતી માં નરખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નરખ1નરખ2

નરખ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દર; ભાવ.

મૂળ

फा. निर्ख

ગુજરાતી માં નરખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નરખ1નરખ2

નરખ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તપાસ.

મૂળ

જુઓ નીરખ