નરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરતી

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો + ખબર અંતર (?).