નરફૂલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરફૂલ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પુંકેસરવાળું ફૂલ.