નરમાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરમાખ

પુંલિંગ

  • 1

    માખોનો નર.

નરમાંખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરમાંખ

પુંલિંગ

  • 1

    માખોનો નર.