ગુજરાતી

માં નરમાખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નરમાખ1નરમાંખ2

નરમાખ1

પુંલિંગ

  • 1

    માખોનો નર.

ગુજરાતી

માં નરમાખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નરમાખ1નરમાંખ2

નરમાંખ2

પુંલિંગ

  • 1

    માખોનો નર.