નરવો તોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરવો તોડવો

  • 1

    નરવાની જમીનની વહેંચણી કરવી.