નરવો ભાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરવો ભાગવો

  • 1

    નરવાની જમીનની વહેંચણી કરવી.