નરસિંહજીની પાલખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નરસિંહજીની પાલખી

  • 1

    રામ-આશરે કે બેફિકરાઈથી ચાલતું કામ.