ગુજરાતી

માં નરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નરી1નૂરી2

નરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક પક્ષી.

 • 2

  બકરાઘેટાનું ચામડું.

ગુજરાતી

માં નરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નરી1નૂરી2

નૂરી2

વિશેષણ

 • 1

  તેજસ્વી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પોપટની જાતનું એક પક્ષી.