ગુજરાતી

માં નળિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નળિયું1નૅળિયું2નેળિયું3

નળિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કવલું; છાપરું ઢાંકવાની પરનાળા જેવી માટીની બનાવટ.

મૂળ

'નળ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં નળિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નળિયું1નૅળિયું2નેળિયું3

નૅળિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નેળ; લાંબો, સાંકડો રસ્તો.

ગુજરાતી

માં નળિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નળિયું1નૅળિયું2નેળિયું3

નેળિયું3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નેળ; લાંબો, સાંકડો રસ્તો.