નળ છૂટી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નળ છૂટી જવા

  • 1

    ઝાડા થઈ જવા.