નળ બેસાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નળ બેસાડવા

  • 1

    આંતરડાનો સોજો કે ભરાવો મસળીને દૂર કરવો.