નવગજના નમસ્કાર કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવગજના નમસ્કાર કરવા

  • 1

    દૂર રહેવું; દૂરથી ટાળવું.