નવજુવાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવજુવાન

વિશેષણ

  • 1

    યુવાનીમાં પ્રવેશ કરનાર.

પુંલિંગ

નવજવાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવજવાન

વિશેષણ

  • 1

    યુવાનીમાં પ્રવેશ કરનાર.

નવજવાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવજવાન

પુંલિંગ