ગુજરાતી

માં નવજવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવજવાન1નવજુવાન2

નવજવાન1

વિશેષણ

 • 1

  યુવાનીમાં પ્રવેશ કરનાર.

ગુજરાતી

માં નવજવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નવજવાન1નવજુવાન2

નવજુવાન2

વિશેષણ

 • 1

  યુવાનીમાં પ્રવેશ કરનાર.

પુંલિંગ

 • 1

  ઊગતો જુવાન.

  જુઓ 'નૌજવાન'

પુંલિંગ

 • 1

  ઊગતો જુવાન.

  જુઓ 'નૌજવાન'